O Pezinskom okrášľovacom spolku

Občianske združenie Pezinský okrášľovací spolok predstavuje spolok občanov, priateľov, priaznivcov a odborníkov zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Pezinok. Cieľom združenia je realizácia projektov slúžiacich na zachovanie kultúry, tradícií, historických hodnôt, zveľadenie životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, podporu aktívneho trávenia voľného času obyvateľov mesta a  zvyšujúcich hrdosť a povedomie občanov Pezinka k svojmu mestu.