Cieľom projektu je vytvorenie komunitnej záhrady v meste Pezinku. Záhrada bude situovaná do nevyužitého priestoru na Holubyho ulici (priestor medzi kostolom a zmrzlinárňou), čím vznikne nový priestor v centre mesta na stretávanie a oddych ako obyvateľov, tak aj návštevníkov mesta. Projekt okrem vytvorenia oddychovaj zóny má slúžiť aj ako praktická učebná pomôcka pre deti a mládež, ktoré tak v centre mesta budú mať možnosť starať sa o ovocie a zeleninu a prakticky si vyskúšať starostlivosť o flóru - súčasťou záhrady budú aj informačné tabuľky s popisom jednoltivých rastlín a návodom na starostlivosti o ne. Projekt plánujeme začať realizovať priebežne od začiatku apríla 2017 (samotné vybudovanie záhrady) a priebežne udržiavať v prevádzke s tým, že následne sa každoročne budú dopĺňať chýbajúce rastliny