Maľovanie ihrísk

Pezinský okrášľovací spolok plánuje aj v roku 2017 pracovať na obnove detských ihrísk na pezinských sídliskách prostredníctvom dobrovoľníckych brigád. Program brigád priebežne aktualizujeme.