Pezinský dvor

Spoločensko-kultúrne podujatie organizované Pezinským okrášľovacím spolkom, o. z. s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, Mesta Pezinok zamerané na propagáciu regionálnych výrobkov, služieb a kultúry. Projekt sa realizuje na nádvorí Krušičovej kúrie v centre mesta Pezinok s dobrou dopravnou dostupnosťou.

Komunitná záhrada

Cieľom projektu Komunitná záhrada je vytvorenie spoločensko-oddychového miesta v centre Pezinka, kde budú mať obyvatelia mesta príležitosť odtrhnúť si čerstvé ovocie a zeleninu a dozvedieť sa niečo viac o pestovaní rastlín, alebo si len tak oddýchnuť počas vychádzky do mesta.